Norway

rankingWorld Ranksort ascendingInstitutoSizeVisibilidadFicheros ricosscholar
1
11726
Institute for Experimental Medical Research Ulleval University Hospital
6409
14027
5789
1157
2
11458
Ringvoll Klinikken
10330
11031
10913
2394
3
9759
Drammen Private Sykehus
7402
8216
12104
2394
4
8967
Diakonhjemmet Sykehus
4832
7638
12104
2394
5
7907
Memira (Drammen Øyekirurgiske Klinikk)
10330
4540
12104
2394
6
6825
Martina Hansens Hospital
10330
10400
2714
972
7
6680
Nordica Ivf Fertilitetsklinik København Nordica Ivf Clinics Treat Infertility
5015
7182
6826
2394
8
6370
Laser Surgery Ltd
3547
4771
10913
2394
9
5859
Oslo Hudlegeklinikk
1212
4655
12104
2394
10
5713
Lovisenberg Diakonale Sykehus As
3332
3219
12104
2394
11
4021
Volvat Medisinske Senter
6100
2698
7039
2394
12
2944
Aleris
4592
3013
2684
2394
13
2836
Helgelandssykehuset
1577
5900
577
2394
14
2122
Helse Sunnmøre Volda and Ålesund Hospitals
2730
3748
325
2394
15
1908
Sykehuset Telemark Hf
3287
4474
437
1157
16
1582
Vestre Viken HF
3353
2891
467
1328
17
1335
Sykehuset Østfold
1562
2854
448
1328
18
1011
Helse Nord Trøndelag
1459
3754
156
634
19
1004
Helse Vest Rhf Regionalt Helseføretak
2049
1758
328
1328
20
802
Nordlandssykehuset
761
2681
164
801
21
741
Sørlandet Sykehus Hf
2020
2315
175
518
22
739
Akershus Universitetssykehus Hf
1643
1770
482
634
23
535
Helse Sør Øst Rhf Regionalt Helseføretak
1528
782
127
1328
24
496
Helse Midt Norge Rhf Regionalt Helseføretak
776
1398
35
931
25
286
St Olavs Hospital
1057
1048
67
340
26
285
Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssykehus
1286
768
426
280
27
261
University Hospital of North Norway
907
1096
107
250
28
164
Oslo University Hospital
1753
604
77
140