Norway

rankingWorld Ranksort descendingInstitutoSizeVisibilidadFicheros ricosscholar
1
164
Oslo University Hospital
1753
604
77
140
2
261
University Hospital of North Norway
907
1096
107
250
3
285
Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssykehus
1286
768
426
280
4
286
St Olavs Hospital
1057
1048
67
340
5
496
Helse Midt Norge Rhf Regionalt Helseføretak
776
1398
35
931
6
535
Helse Sør Øst Rhf Regionalt Helseføretak
1528
782
127
1328
7
739
Akershus Universitetssykehus Hf
1643
1770
482
634
8
741
Sørlandet Sykehus Hf
2020
2315
175
518
9
802
Nordlandssykehuset
761
2681
164
801
10
1004
Helse Vest Rhf Regionalt Helseføretak
2049
1758
328
1328
11
1011
Helse Nord Trøndelag
1459
3754
156
634
12
1335
Sykehuset Østfold
1562
2854
448
1328
13
1582
Vestre Viken HF
3353
2891
467
1328
14
1908
Sykehuset Telemark Hf
3287
4474
437
1157
15
2122
Helse Sunnmøre Volda and Ålesund Hospitals
2730
3748
325
2394
16
2836
Helgelandssykehuset
1577
5900
577
2394
17
2944
Aleris
4592
3013
2684
2394
18
4021
Volvat Medisinske Senter
6100
2698
7039
2394
19
5713
Lovisenberg Diakonale Sykehus As
3332
3219
12104
2394
20
5859
Oslo Hudlegeklinikk
1212
4655
12104
2394
21
6370
Laser Surgery Ltd
3547
4771
10913
2394
22
6680
Nordica Ivf Fertilitetsklinik København Nordica Ivf Clinics Treat Infertility
5015
7182
6826
2394
23
6825
Martina Hansens Hospital
10330
10400
2714
972
24
7907
Memira (Drammen Øyekirurgiske Klinikk)
10330
4540
12104
2394
25
8967
Diakonhjemmet Sykehus
4832
7638
12104
2394
26
9759
Drammen Private Sykehus
7402
8216
12104
2394
27
11458
Ringvoll Klinikken
10330
11031
10913
2394
28
11726
Institute for Experimental Medical Research Ulleval University Hospital
6409
14027
5789
1157